Среќни сме да ја објавиме нашата веб-страна!

После неколку недели напорна работа и посветеност, среќни сме да Ве известиме дека нашата веб-страна е објавена! Посетете не на www.europrospera.org.mk и запознајте се со нашата работа. Ние редовно ќе ја ажурираме нашата веб-страна со соопштенија за активности, извештаи и публикации, објави на нашиот блог, како и релевантни информации за Read more…

10 декември – Меѓународен ден на човековите права

Меѓународниот ден на човековите права се одбележува секоја година на 10 декември – денот кога е усвоена Универзалната декларација за човековите права од страна на Обединетите Нации во 1948 година. Сепак, повеќе од седум децении подоцна, сè уште сме сведоци на кршење на човековите права и дискриминација по повеќе основи, Read more…

Присуство на конференција “Правата на припадниците на заедниците – состојби, трендови и предизвици”

Имавме чест да присуствуваме на денешната конференција “Правата на припадниците на заедниците – состојби, трендови и предизвици” организирана од страна на Агенцијата за остварување на правата на заедниците (АОПЗ) по повод 10 декември – Меѓународниот ден на човековите права. Поздравните говорници, вклучувајќи ги Aмбасадорот на ЕУ во Северна Македонија г-дин Read more…

Креирање на името „ЕУРОПРОСПЕРА“

Креирањето на името „ЕУРОПРОСПЕРА“ беше интересен процес и во основа произлезе од два збора – евро и просперитет. Проспера [прос·пера] потекнува од латинскиот глагол prosperare што значи да се успее, да се напредува или да се расте. Вклучувањето на префиксот Евро- беше соодветно дополнување на вториот дел од името, бидејќи Read more…